»  O nás  »  Říčany a Twinning dnes

Říčany a Twinning dnes

Po velmi úspěšném začátku partnerství v roce 1992  se Říčany od roku 2002 do aktivit parterství přestaly zapojovat.... Naši přátelé za hranicemi nás neustále povzbuzovali k dalším aktivitám, jezdili za námi, přemlouvali nás, ať znovu tuto myšlenku oprášíme a začneme spolupracovat. Trvalo to 10 let. Návštěva z Whitstable Na konci loňského roku  vedená Rogerem Enablem sklidila své zasloužené ovoce. Město Říčany se znovu aktivně přihlásilo k činnostem v partnerství měst.

První byla účast zástupců Města Říčany v dánském Albertslundu na konci srpna 2011 na výroční konferenci partnerských měst. Za Říčany se setkání zúčastnili místostarostky Hana Špačková a Karla Egidová a zastupitelé Vladimír Polánský a Martin Gebauer. Více viz říjnové vydání Kurýra (str. 12). Další aktivity na sebe nenechaly dlouho čekat. Výzva v Kurýru, aby se přihlásili dobrovolníci, kteří by chtěli oprášit a uvést v život partnerství v Říčanech, byla vyslyšena....

Petra Šmolíková tuto myšlenku znovu oživila a přilákala další spřízněné osoby a rozjela řadu projektů. První z nich bylo zřízení KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA (dále jen Komise), jako poradního orgánu Rady Města Říčany, která projednává a schvaluje návrhy na aktivity v rámci partnerství. Komise disponuje také skromným rozpočtem na hrazení administrativní nákladů a případně zahraničních cest a drobných výdajů při návštěvě kolegů z partnerských měst. 

Bez významné pomoci celé radnice bychom nebyli schopni naplňovat a uskutečňovat aktivity partnerství.

Členy Komise jsou  (stav rok 2015)

Petra Šmolíková (předsedkyně Komise pro partnerská města)

Radka Mandátová (dobrovolnice)

Iveta Sinkulová (dobrovolnice)

Martina Dytrychová (dobrovolnice)

Jana Vavřinová (dobrovolnice)

Adam Polánský (dobrovolník)

Michael Kalný (dobrovolník)

 

© 2022 Twinning Říčany - partnerství měst   |  Redakční systém i-servis