Historie říčanského partnerství

Historie říčanského twinningu je stará bezmála 20 let. V roce 1992 byla uzavřena první smlouva mezi Albertslundem v Dánsku, v roce 1994 s městem Mölndal ve Švédsku, v roce 2000 s Whitstable ve Velké Británii. S ostatní městy jako Borken (Německo), Dainville (Francie) jsme sdruženi přes Albertslund.

U zrodu celé myšlenky spojování a sdružování s ostatními evropskými městy přišel na začátku 90. let 20. století pan František Vrba (bývalý starosta Říčan), spolu s partnery v Dánsku - panem Kaiem Nielsnem z Dánska a paní Ednou Kovandou Klein se shodli na tom, že by bylo dobré se spojit a navázat partnerství a hledat k sobě souměřitelná města. Vše začalo velice skromně, jednalo se o drobné zahraniční cesty s cílem získat co nejvíce zkušeností od našich partnerů v zahraničí (přeci jen se jednalo o porevoluční období, kdy se radnice po celé republice učily pracovat trochu jinak...). Do té doby ústní dohody a přátelská setkání se začala pomalu měnit v dokumenty a získávala obrysy "partnerství a town-twinningu".

Důležitou postavou je zde také pan Pearce (UK), který vytrvale pomáhal s žádostmi Evropské komisi pro získání finančních příspěvků na organizaci jednání a výměnných pobytů za Říčany (tehdy ještě nečlena EU a postkomunistickou zemi). Za jejich tvrdou práci získaly Říčany ocenění nejvyšší. V roce 1996 obdržely Říčany od Evropské komise "Zlatou hvězdu partnerských měst“. Dostaly jí za projekt "Olympiáda pro střední školy" v rámci partnerství. (o tom někdy příště s Františkem Vrbou).  Je to především za významné přispívání k vytváření nových lepších vztahů mezi Evropany a jejich městy, které se zakládají na vzájemném respektu a rovnoprávnosti. Dana Carlson ze Švédska (patronka partnerství ve Švédsku) k tomu v roce 2001 napsala článek do Kurýra.

Zlatá hvězda byla dalším krůčkem k tomu, aby se Říčany staly v roce 2000 součástí Asociace partnerských měst Whitstable (WTA). Asociace je nezávislým, samostatně finančně zajištěným sdružením, které v současnosti tvoří 6 partnerských měst: Albertslund (Dánsko), Borken (Německo), Dainville (Francie), Grabow (Německo), Mölndal (Švédsko) a Říčany (Česká republika). Asociace má dále úzké kontakty se Lvovem (Ukrajina), East Renfrewshirem (Skotsko), Bolkowem (Polsko) a Sisimiutem (Grónsko).

V roce 2001  se v Říčanech uskutečnila jedna z  posledních návštěv z partnerského města Whitstable s jejich taneční skupinou, kterou zde kromě zástupců městského úřadu hostil také taneční klub Fuego Říčany se svými tanečníky.  

(Na fotografiích (zleva) Judy a Tom Sutton, Miroslava Vojtšíková, František Vrba, Roger Annable, Sir Winston  a celá velká skupina).  

 

 

© 2022 Twinning Říčany - partnerství měst   |  Redakční systém i-servis