»  O nás  »  Evropská unie a Twinning

Evropská unie a Twinning

V rámci Evropské komise byla k 1. 1. 2006 nařízením č. 58/2003 zřízena EACEAVýkonná agentura pro vzdělávání, audiovizuální aktivity a kulturu.

Celkový rozpočet na finanční a programovací období 2007-2013 je 215 mil. €, pro rok 2012 to je cca 49 mil.€.                            

                                                                                                                                         Agentura je zastřešující pro všechny projekty, má na starosti dozor nad projekty, rozdělování peněz, komunikaci s partnery apod. Agentura je rozdělena do sekcí.  Sekce A má kromě jiného na starosti Program „Evropa pro občany“.


Tento Program má 4 „programové akce“:
1. Aktivní občané pro Evropu
2. Aktivní veřejná společnost v Evropě
3. Společně pro Evropu
4. Aktivní Evropské uvědomění

V rámci Akce 1, existuje podprogram, který je zaměřen na Partnerství měst – Twinning. Podle Evropské komise je partnerství měst (dále je Twinning) důležitým nástrojem pro budování aktivního evropského občanství, uvědomění si společné identity. Podle Evropské komise je hlavní výhodou to, že zapojuje obyvatele přímo a ukazuje na konkrétních příkladech přínosy integrace do Evropské unie na místní úrovni.  Kontaktním místem pro záležitosti těchto podprogramů v ČR je Úřad vlády. 

Podprogram se dělí na 2 opatření:
1.1 – Jednání  Partnerských měst
1.2. – spojování , networking Partnerských měst

Zaměřme se nyní jen na Opatření 1.1 – Uskutečnění jednání mezi partnerskými městy. To je tradičním mechanismem pro výměnu informací. Cílem jednání je vytvořit silné, někdy i neformální vztahy mezi občany, radnicemi a profitovat z těchto vztahů. Aby jednání splnila cíle tohoto opatření, je důležité, aby byla založena na aktivní účasti veřejnosti. Zapojení místních společenství a komunit  a to jak v procesu plánování, příprav jednání, tak samotného provádění, je více než vítané. Je nutné také zorganizovat workshopy, společné kulturní aktivity, apod.

Programového průvodce programu Evropa pro občany přeloženého do češtiny si můžete stáhnout zde. V originále je ke stažení zde

V roce 2008 bylo v České republice zřízeno Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany, které informuje zájemce o možnostech čerpání finančních prostředků z tohoto programu a zároveň konzultuje s žadateli projektové žádosti.

Kontakt:
Úřad vlády ČR- Odbor informování o evropských záležitostech
Národní kontaktní místo programu Evropa pro občany
Kateřina Hamplová
telefon: +420 / 725 755 503, 224 002 645

V otázkách týkající se žádosti o grant na akce v rámci partnerské spolupráce měst se také můžete obrátit na Oddělení vnějších vztahů Svazu měst a obcí ČR.

Kontakt:
Svaz měst a obcí ČR - Oddělení vnějších vztahů
Gabriela Hůlková
tel. 234 709 724


 

© 2022 Twinning Říčany - partnerství měst   |  Redakční systém i-servis