»  O nás  »  Co je to Twinning

Co je to Twinning

Podle Wikipedie jsou Partnerská (družební) města jsou taková, která se i přes své geografické vzdálenosti a politické rozdíly spojila, aby pěstovala vzájemná kulturní pouta a kontakty mezi svými obyvateli. Mohou mít podobnou historii a většinou se partnerskými městy stávají města stejně velká, ale není to pravidlem. Hlavní podstatou takovýchto partnerství jsou  výměnné studentské programy a také ekonomická a kulturná spolupráce.
 
Praxe partnerských měst vznikla v Evropě po druhé světové válce jako způsob jak přimět obyvatele k vzájemnému bližšímu porozumění a také jako způsob, jak ke všeobecnému prospěchu podpořit přeshraniční styky. Nejvíce populární je tato koncepce dodnes v Evropě, postupem času se však rozšířila i na jiné světadíly, což vedlo k některým velmi zajímavým partnerstvím.
 
Ideu partnerských měst v rámci Evropy podporuje od roku 1989 také Evropská unie. Podle Evropské komise je partnerství měst (dále je Twinning) důležitým nástrojem pro budování aktivního evropského občanství, uvědomění si společné identity. Podle Evropské komise je hlavní výhodou to, že zapojuje obyvatele přímo a ukazuje na konkrétních příkladech přínosy integrace do Evropské unie na místní úrovni.

Podle informací Svazu měst a obcí ČR  se jedná o dlouhodobou mezinárodní spolupráci mezi městy, je založena na pravidelném sektávání  setkávání zástupců měst a jejich občanů. Tato spolupráce je většinou podložená oficiálním dokumentem (partnerskou dohodou).

Town-twinning má veliký význam pro výměnu zkušeností v nejrůznějších oblastech týkajících se života města/obce, ať už se jedná o rozvoj měst, sociální oblast, školství, životní prostředí, cestovní ruch nebo fungování samosprávy, sportovní aktivity. V řadě případů jsou partnerská města pro sebe inspiracemi v řadě oblastí (např. péče o seniory, kulturní oblast apod.)

Partnerská spolupráce měst může mít několik podob:

• formální (oficiální) partnerství - na základě podepsané dohody o spolupráci, deklarace či smlouvy o spolupráci;
• spolupráce na společném projektu;
• neformální partnerství – jde o neformální spolupráci bez podepsané dohody či smlouvy.

O tom, jak to začalodnes v Říčanech se více dozvíte zde.

© 2022 Twinning Říčany - partnerství měst   |  Redakční systém i-servis