Konference partnerských měst – 24. – 26. listopadu 2023, Říčany

Každý rok se v listopadu v jednom z partnerských měst koná konference partnerských měst. Jejím smyslem je pravidelné setkávání zástupců jednotlivých měst a vzájemná inspirace a plánování společných aktivit, a to jak mezi jednotlivými městy, tak i projektů společných pro celou síť.

Říčany budou hostit konferenci partnerských měst spolupracujících v rámci twinningové asociace založené před 40 lety anglickým městem Whitstable ve dnech 24. až 26. listopadu 2023. Konference je koncipována jako akce naplněná odborným a společenským programem. V rámci odborného programu budou zúčastněná města prezentovat úspěšné projekty z minulého roku a projednají návrhy společných aktivit pro rok 2024. Konference se účastní také starostové jednotlivých partnerských měst, kteří v rámci samostatného bloku prodiskutují aktuální témata jednotlivých měst. Nedílnou součástí konference budou neformální setkání účastníků konference se zástupci říčanských spolků a sportovních klubů. 

 

foto ilustrační – Konference 2022 ve Whitstable