Grabow

(Německo)

Grabow je malým městem v nížině řeky Elde, v zemi Meklenbursko-Přední Pomořansko, které má 6200 obyvatel.

Historické centrum Grabowa se vyznačuje typickými hrázděnými domy z 18. století. 

Grabow rychle rostl a rozrůstaly se také průmyslové podniky jako pivovar, koželužna, pekárna. ta byla založena v roce 1835 na místě původního pivovaru.  Firma začala v roce 1951 produkovat také gumové medvídky, které jsou stále hlavním produktem této cukrárenské firmy.

Stránky města Grabow 

Spolupráce Říčany – Grabow

  • 2017 - uzavřena partnerská dohoda
  • 2022

    Účast zástupců města Říčany na pietní akci Položení kamene zmizelých v partnerském městě Grabow Amt Grabow.

Spolupráce se zaměřuje především na oblast kultury a cestovního ruchu, tradice a historie národa, posílení hospodářských a kulturních vztahů a výměny zkušeností z oblasti samosprávy.