Co je twinning?

Idea partnerství měst v rámci Evropy vznikla po 2. světové válce. Partnerská spolupráce měst (twinning) je důležitým nástrojem pro budování aktivního evropského občanství, uvědomění si společné identity. Umožňuje zapojeným městům pravidelně a systematicky spolupracovat v mnoha oblastech života města. Spolupráce může mít řadu forem, např. pravidelné průběžné kontakty zástupců samospráv, výměny zkušeností, přenos know-how, konzultace, stáže, společné projekty. Partnerská města se v řadě případů vzájemně inspirují (např. v sociální oblasti, oblasti kultury apod.)

Důležitou součástí twinningu je přímé zapojení obyvatel, které posiluje vzájemné porozumění. S podporou města a s využitím jeho kontaktů, ale i nezávisle na městě probíhá mimo oblast samosprávy řada výměn a společných aktivit v kulturní a sportovní oblasti, v oblasti školství, neziskových organizací apod.

Partnerská spolupráce měst může mít několik podob:

  • formální (oficiální) partnerství – na základě podepsané dohody o spolupráci, deklarace či smlouvy o spolupráci,
  • spolupráce na společném projektu,
  • neformální partnerství – neformální spolupráce bez podepsané dohody či smlouvy.