Říčanské partnerství

Historie říčanského twinningu je stará přes 30 let. V roce 1992 byla uzavřena první smlouva mezi městem Říčany a Albertslundem v Dánsku, v roce 1994 s městem Mölndal ve Švédsku, v roce 2000 s městem Whitstable ve Velké Británii, 2016 s polským Opatowek a 2017 s Borkenem v Německu. S Dainville a Grabow jsme sdruženi přes Whitstable.

U zrodu celé myšlenky spojování a sdružování s ostatními evropskými městy přišel na začátku 90. let 20. století pan František Vrba (bývalý starosta Říčan). Spolu s partnery v Dánsku se shodli na tom, že by bylo dobré se spojit a navázat partnerství a hledat k sobě souměřitelná města. Vše začalo velice skromně, jednalo se o drobné zahraniční cesty s cílem získat co nejvíce zkušeností od našich partnerů v zahraničí (přeci jen se jednalo o porevoluční období, kdy se radnice po celé republice učily pracovat trochu jinak...). Do té doby ústní dohody a přátelská setkání se začala pomalu měnit v dokumenty a získávala obrysy "partnerství a town-twinningu".

V roce 1996 obdržely Říčany za projekt "Olympiáda pro střední školy" od Evropské komise "Zlatou hvězdu partnerských měst“. Zlatá hvězda byla dalším krůčkem k tomu, aby se Říčany staly v roce 2000 součástí Asociace partnerských měst Whitstable (WTA). Asociace je nezávislým, samostatně finančně zajištěným sdružením, které v současnosti tvoří 6 partnerských měst: Albertslund (Dánsko), Borken (Německo), Dainville (Francie), Grabow (Německo), Mölndal (Švédsko) a Říčany (Česká republika). Asociace má dále úzké kontakty s East Renfrewshirem (Skotsko) a Bolkowem (Polsko).

Po velmi úspěšném začátku partnerství v roce 1992 se Říčany od roku 2002 do aktivit partnerství přestaly zapojovat. Trvalo 10 let, než se město Říčany znovu aktivně přihlásilo k činnostem v partnerství měst.

První byla účast zástupců Města Říčany v dánském Albertslundu na konci srpna 2011 na výroční konferenci partnerských měst. Další aktivity na sebe nenechaly dlouho čekat. Výzva v Kurýru, aby se přihlásili dobrovolníci, kteří by chtěli oprášit a uvést v život partnerství v Říčanech, byla vyslyšena.

Petra Šmolíková a Jana Vavřinová tuto myšlenku znovu oživily a přilákaly další spřízněné osoby a rozjely řadu projektů. První z nich bylo zřízení KOMISE PRO PARTNERSKÁ MĚSTA (dále jen Komise), jako poradního orgánu Rady Města Říčany, která projednává a schvaluje návrhy na aktivity v rámci partnerství. Komise disponuje také skromným rozpočtem na hrazení administrativní nákladů a případně zahraničních cest a drobných výdajů při návštěvě kolegů z partnerských měst.

Bez významné pomoci celé radnice bychom nebyli schopni naplňovat a uskutečňovat aktivity partnerství.